Etterkommere til Bersvein Ivers. Nordvik i Bortistua f. 1638forrige  Tredje generasjon  Neste6. Ola Larss. Kvam ble født i 1707 i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1783 i Kvammen Øvre Surnadal 76 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Skjøte på Kvammen i 1760.

Ola giftet seg med Gjertrud Mikkelsd. Almberg, datter av Mikkel Alvs. Landsem og Marit Håkensdatter. Gjertrud ble født i Oppigard Almberg Rindal og døde i 1772 i Kvammen Øvre Surnadal.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 18 M    i. Mikkel Ols. Kvam ble født i 1739 i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1819 i Kvammen Øvre Surnadal 80 år gammel.

   19 M    ii. Jo Ols. Kvam ble født i 1745 i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1813 i Kvammen Øvre Surnadal 68 år gammel. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

+ 20 K    iii. Maret Olsd. Kvam ble født i 1749 i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1815 i Austistua Heggem Rindal 66 år gammel.

   21 K    iv. Ingeborg Olsd. Kvam ble født i 1757 i Kvammen Øvre Surnadal.

   22 M    v. Ingebrigt Ols. Kvam ble født i 1758 i Kvammen Øvre Surnadal og døde ca. 1765 i Kvammen Øvre Surnadal i en alder av omkring 7 år.

7. Helga Larsd. Kvam ble født i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1741 i Austigard Aune Rindal.

Helga giftet seg med Gregorius Ols. Aune. Gregorius ble født i 1701 i Austigard Aune Rindal og døde i 1774 i Austigard Aune Rindal 73 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Skjøte på Austigard Aune i 1733.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 23 K    i. Gjertrud Gregoriusd. Aune ble født i 1733 i Austigard Aune Rindal og døde i 1765 i Austistua Tørset Rindal 32 år gammel.

+ 24 K    ii. Ingeborg Gregoriusd. Aune ble født i 1733 i Austigard Aune Rindal og døde i Utistua Sande Øvre Surnadal.

+ 25 M    iii. Ola Gregoriuss. Aune ble født i 1735 i Austigard Aune Rindal og døde i 1810 i Alvstua Fiske, Øvre Surnadal 75 år gammel.

   26 M    iv. Lars Gregoriuss. Aune ble født i 1740 i Austigard Aune Rindal og døde i 1832 i Rindal, Møre og Romsdal 92 år gammel.

8. Mali Larsd. Kvam ble født i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1771 i Oppistua Romundstad Rindal.

Mali giftet seg med Ola Ols. Romundstad, sønn av Ola Ols. Romundstad. Ola ble født i 1708 i Oppistua Romundstad Rindal og døde i 1763 i Oppistua Romundstad Rindal 55 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Skjøte på Oppistua Romundstad i 1732.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 27 K    i. Gjertrud Olsd. Romundstad ble født i 1746 i Oppistua Romundstad Rindal og døde i Utistua Sande Øvre Surnadal.

9. Eli Larsd. Kvam ble født i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1803 i Austistua Fiske Øvre Surnadal.

Eli giftet seg med Jo Eriks. Fiske, sønn av Erik Larss. Fiske og Maret Jonsd. Fiske. Jo ble født i 1703 i Austistua Fiske Øvre Surnadal og døde i 1776 i Austistua Fiske Øvre Surnadal 73 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygsla Austistua Fiske i 1751.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 28 M    i. Erik Jons. Fiske ble født i 1745 i Austistua Fiske Øvre Surnadal og døde i 1821 i Austistua Fiske Øvre Surnadal 76 år gammel.

+ 29 K    ii. Maret Jonsd. Fiske ble født i 1750 i Austistua Fiske Øvre Surnadal og døde i Utistua Røv Surnadal.

   30 M    iii. Lars Jons. Fiske ble født i 1753 i Austistua Fiske Øvre Surnadal og døde i Austistua Fiske Øvre Surnadal.

Lars giftet seg med Randi Sverkesd. Sande, datter av Sverke Jons. Sande og Ingeborg Toresd. Fiske, i 1796. Randi ble født i 1754 i Bortistua Sande Øvre Surnadal og døde i Austistua Fiske Øvre Surnadal. De var barnløse.

   31 K    iv. Brit Jonsd. Fiske ble født i 1756 i Austistua Fiske Øvre Surnadal.

Brit giftet seg med Ola Larss. Kroken i 1798. Ola ble født i 1767 i Kroken Rindal.

   32 M    v. Jo Jons. Fiske ble født i 1758 i Austistua Fiske Øvre Surnadal og døde i 1781 i Austistua Fiske Øvre Surnadal 23 år gammel. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

10. Bersvein Larss. Kvam ble født i 1716 i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1773 i Holten Aune Rindal 57 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Brukar i Oppistua Aune i 1762.

Bersvein giftet seg med Gjørren Bendiksd. Rindal, datter av Bendik Anderss. Rindal og Gunnhild Andersd. Halgunset, i 1759. Gjørren ble født i 1719 i Austistua Rindal, Rindal og døde i 1793 i Holten Aune Rindal 74 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 33 K    i. Gjertrud Bersveinsd. Aune ble født i 1760 i Oppistua Aune Rindal og døde i 1839 i Nedre Fiskjastrøa Fiske Øvre Surnadal 79 år gammel.

   34 M    ii. Bendik Bersveins. Aune ble født i 1764 i Oppistua Aune Rindal.

11. Ingeborg Jonsd. Kvam ble født i 1724 i Kvammen Øvre Surnadal og døde i 1759 i Fiske, Øvre Surnadal 35 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Historie: Ingeborg døde i barselseng i 1759. Ola gifta seg opp att i 1760.

Ingeborg giftet seg med Lars Tores. Fiske, sønn av Tore Larss. Fiske og Ukjent. Lars ble født i 1723 i Heimistua Fiske Øvre Surnadal og døde i 1810 i Fiske, Øvre Surnadal 87 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygsla Heimistua Fiske i 1751.

Barn i dette ekteskapet var:

   35 K    i. Gjertrud Larsd. Fiske ble født i 1750 i Fiske, Øvre Surnadal og døde i 1752 i Fiske, Øvre Surnadal 2 år gammel.

+ 36 M    ii. Tore Larss. Fiske ble født i 1752 i Aunebakk Fiske, Øvre Surnadal og døde i 1827 i Austigard Honnstad Surnadal 75 år gammel.

   37 K    iii. Gjertrud Larsd. Fiske ble født i 1754 i Fiske, Øvre Surnadal.

   38 M    iv. Jon Larss. Fiske ble født i 1757 i Fiske, Øvre Surnadal.

   39 K    v. Maret Larsd. Fiske ble født i 1758 i Fiske, Øvre Surnadal og døde i 1761 i Fiske, Øvre Surnadal 3 år gammel.

   40 M    vi. Lars Larss. Fiske ble født i 1759 i Fiske, Øvre Surnadal og døde i 1759 i Fiske, Øvre Surnadal.

12. Ole Peders. Rognskog ble født i 1718 i Bortistu Rognskog Halsa og døde i 1760 i Bortistu Rognskog Halsa 42 år gammel.

Ole giftet seg med Anne Sivertsdatter. Anne ble født i 1720 og døde i 1809 i Bortistu Rognskog Halsa 89 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 41 K    i. Mali Olsd. Rognskog ble født i 1752 i Bortistu Rognskog Halsa og døde i Bortistu Rognskog Halsa.

+ 42 K    ii. Beret Olsd. Rognskog ble født i 1758 i Bortistu Rognskog Halsa og døde i Oppistua Solem Åsskard.

13. Lisbet Pedersd. Rognskog ble født ca. 1727 i Bortistu Rognskog Halsa og døde i 1772 i Bølset Mesingset Tingvoll i en alder av omkring 45 år.

Lisbet giftet seg med Ivar Tores. Steinberg, sønn av Tore Nilss. Bølset og Rannei Jonsd., i 1754. Ivar ble født ca. 1717 i Steinberg Kvanne og døde i 1800 i Bølset Mesingset Tingvoll i en alder av omkring 83 år.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Skjøte på Bølset i 1767.

Barn i dette ekteskapet var:

   43 K    i. Gurå Ivarsd. Bølset ble født i 1755 i Bølset Mesingset Tingvoll.

Gurå giftet seg med Elling Knuts. Taknes. Elling ble født i Oppistu Ytre Taknes Halsa.

   44 K    ii. Randi Ivarsd. Bølset ble født i 1757 i Bølset Mesingset Tingvoll.

Randi giftet seg med Jon Nilss. Åsbø i 1788. Jon ble født i Åsbø Halsa.

   45 K    iii. Mali Ivarsd. Bølset ble født i 1760 i Bølset Mesingset Tingvoll og døde i Bølset Mesingset Tingvoll. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

+ 46 M    iv. Nils Ivars. Bølset ble født i 1763 i Bølset Mesingset Tingvoll og døde i 1804 i Bølset Mesingset Tingvoll 41 år gammel.

14. Bersvein Ols. Nordvik ble født i 1714 i Bortistua Nordvik og døde i Nestua Brøske Stangvik.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Gardbrukar i Nestua på Brøskja i Stangvik.

Bersvein giftet seg med Gjertrud Sjursd. Gulla, datter av Sjur Rågs. Gulla og Gjertrud Einarsd. Årnes, i 1742. Gjertrud ble født i 1709 i Austistua Gulla Surnadal og døde i Nestua Brøske Stangvik.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 47 M    i. Jo Bersveins. Brøske ble født i 1746 i Nestua Brøske Stangvik og døde i 1810 i Nestua Brøske Stangvik 64 år gammel.

+ 48 K    ii. Brit Bersveinsd. Brøske ble født i 1749 i Nestua Brøske Stangvik.

   49 M    iii. Sjur Bersveins. Brøske ble født i 1752 i Nestua Brøske Stangvik.

15. Ildri Olsd. Nordvik ble født i 1717 i Bortistua Nordvik og døde i 1787 i Sesbø Ålvundfjord 70 år gammel.

Ildri giftet seg med Josva Jons. Sesbø, sønn av Jo Pedersen og Marit Olsd. Rognskog. Josva ble født i 1703 i Sesbø Ålvundfjord og døde i 1741 i Sesbø Ålvundfjord 38 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Skjøte på Sesbø i 1735.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 50 M    i. Jo Josvas. Sesbø ble født i 1737 i Sesbø Ålvundfjord og døde i 1823 i Sesbø Ålvundfjord 86 år gammel.

   51 M    ii. Ola Josvas. Sesbø ble født i 1739 i Sesbø Ålvundfjord.

Ildri giftet seg deretter med Ola Ols. Mulvik, sønn av Ola Ellings. Mulvik og Beret Kristensd. Sande, i 1742. Ola ble født i Mulvik Ålvundfjord og døde i 1753 i Sesbø Ålvundfjord.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Tok over Sesbø i 1742.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 52 M    i. Josva Ols. Sesbø ble født i 1743 i Sesbø Ålvundfjord og døde i 1812 i Nestua Smiset Ålvundfjord 69 år gammel.

+ 53 M    ii. Bersvein Ols. Sesbø ble født i 1748 i Sesbø Ålvundfjord og døde i 1809 i Røkkum Ålvundfjord 61 år gammel.

+ 54 M    iii. Gunnar Ols. Sesbø ble født i 1751 i Sesbø Ålvundfjord og døde i 1807 i Storbråten Ålvundeid 56 år gammel.

Ildri giftet seg deretter med Arnt Sjurs. Gulla. Arnt ble født i 1714 i Gulla Surnadal. De var barnløse.

17. Bård Ols. Nordvik ble født i 1727 i Bortistua Nordvik og døde i 1778 i Røkkum Ålvundfjord 51 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Gardmann på Rykkjem i 1753.

Bård giftet seg med Randi Olsd. Årnes, datter av Ola Einars. Årnes og Randi Larsd. Årnes. Randi ble født i 1720 i Austigard Årnes, Surnadal og døde i 1786 i Røkkum Ålvundfjord 66 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

   55 K    i. Mali Bårdsd. Røkkum ble født i 1751 i Røkkum Ålvundfjord og døde i 1779 i Røkkum Ålvundfjord 28 år gammel. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

   56 M    ii. Ola Bårds. Røkkum ble født i 1756 i Røkkum Ålvundfjord og døde i 1780 i Røkkum Ålvundfjord 24 år gammel. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

   57 M    iii. Gunnar Bårds. Røkkum ble født i 1758 i Røkkum Ålvundfjord og døde i 1813 i Røkkum Ålvundfjord 55 år gammel.


Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 24 Aug 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia