Etterkommere til Jo Gudmunds. Nordvik og Magnhild Andersd. Mulvik i Nestua Gjeldnes


bilde

forrige  Femte generasjon  Neste29. Magnhild Pedersd. Drøpping ble født i 1731 i Utigard Drøpping og døde i 1816 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll 85 år gammel.

Magnhild giftet seg med Tore Torsteins. Åsprong, sønn av Torstein Tores. Åsprong og Marit Knutsd. Åsprong. Tore ble født i 1722 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll og døde i 1786 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll 64 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: 14 Jul 1753, Fikk skjøte på Oppistua Åsprong.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 48 M    i. Peder Tores. Åsprong ble født i 1756 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll og døde i 1810 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll 54 år gammel.

+ 49 M    ii. Karl Tores. Åsprong ble født i 1761 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll og døde i 1819 i Bønnan Husby Todalen 58 år gammel.

+ 50 M    iii. Jo Tores. Åsprong ble født i 1763 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll og døde i 1830 i Jostua Husby Todalen 67 år gammel.

   51 K    iv. Maret Toresd. Åsprong ble født i 1765 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll og døde i 1802 i Tingvoll, More Og Romsdal, Norway 37 år gammel. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

   52 K    v. Beret Toresd. Åsprong ble født i 1770 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll.

   53 K    vi. Ragnhild Toresd. Åsprong ble født ca. 1773 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll og døde i 1798 i Øyan Halle Todalen i en alder av omkring 25 år.

Ragnhild giftet seg med Ola Peders. Halle, sønn av Peder Ols. Halle og Gurå Nilsd. Torvik, i 1797. Ola ble født i 1765 i Øyan Halle Todalen og døde i 1811 i Øyan Halle Todalen 46 år gammel. De var barnløse.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygsla Øyann i 1796.

• Historie:

   54 M    vii. Lars Tores. Åsprong ble født i 1778 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll.

Lars giftet seg med Marit Jensd. Hanem i 1803. Marit ble født i Hanemstrøa Tingvoll.

+ 55 M    viii. Tore Tores. Åsprong ble født i 1785 i Oppistua Åsprong Meisingset Tingvoll og døde i 1830 i Bølset Mesingset Tingvoll 45 år gammel.

30. Gudmund Peders. Drøpping ble født ca. 1736 i Utigard Drøpping og døde i 1810 i Kårvatn Todalen i en alder av omkring 74 år.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Brukar på Kårvatn kring1765.

• Historie:

Gudmund giftet seg med Mali Gunnarsd. Rakanes. Mali ble født i 1733 i Rakanes Drøpping og døde i 1776 i Kårvatn Todalen 43 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Historie:

Barn i dette ekteskapet var:

+ 56 M    i. Erik Gudmunds. Kårvatn ble født i 1763 i Kårvatn Todalen og døde i 1811 i Kårvatn Todalen 48 år gammel.

+ 57 K    ii. Ragnhild Gudmundsd. Kårvatn ble født i 1768 i Kårvatn Todalen og døde i 1805 i Bårdsgård Vassli Oppdal 37 år gammel.

+ 58 M    iii. Gunnar Gudmunds. Kårvatn ble født i 1771 i Kårvatn Todalen og døde i 1838 i Vorpneset Ansnes Todalen 67 år gammel.

32. Peder Nilss. Grytskog ble født i 1743 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne og døde i 1816 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne 73 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygla Grytskoggeilen i 1771.

Peder giftet seg med Brit Pedersd. Røen, datter av Peder Nilss. Røen og Anne Nilsd. Nordvik. Brit ble født i 1757 i Utigard Røen Kvanne og døde i 1827 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne 70 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 59 M    i. Nils Peders. Grytskog ble født i 1783 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne og døde i 1839 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne 56 år gammel.

+ 60 K    ii. Ane Pedersd. Grytskog ble født i 1786 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne.

+ 61 K    iii. Maret Pedersd. Grytskog ble født i 1796 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne.

33. Ingeborg Nilsd. Grytskog ble født i 1746 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne og døde i 1808 i Hals Ålvundfjord 62 år gammel.

Ingeborg giftet seg med Lars Einars. Hals, sønn av Einar Larss. Hals og Guri Nilsd. Røen. Lars ble født i 1746 i Hals Ålvundfjord og døde i 1818 i Hals Ålvundfjord 72 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygsla Hals i 1771.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 62 M    i. Einar Larss. Hals ble født i 1776 i Hals Ålvundfjord og døde i 1854 i Hals Ålvundfjord 78 år gammel.

34. Gjertrud Nilsd. Grytskog ble født i 1746 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne og døde i 1829 i Todalshaugen Todalen 83 år gammel.

Gjertrud giftet seg med Johan Johans. Halle, sønn av Johan Steinars. Halle og Brit Arntsd. Valset. Johan ble født i 1747 i Steinarstua Halle Todalen og døde i 1815 i Todalshaugen Todalen 68 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygsla Todalshaug i 1768.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 63 M    i. Johan Johans. Todalshaug ble født i 1771 i Todalshaugen Todalen og døde i 1856 i Todalshaugen Todalen 85 år gammel.

+ 64 M    ii. Nils Johans. Todalshaug ble født i 1774 i Todalshaugen Todalen og døde i 1847 i Sætervik Åsskard 73 år gammel.

+ 65 M    iii. Peder Johans. Todalshaug ble født i 1779 i Todalshaugen Todalen og døde i 1838 i Sandstad Settemsøra Åsskard 59 år gammel.

+ 66 M    iv. Jo Johans. Todalshaug ble født i 1787 i Todalshaugen Todalen.

35. Ingeborg Nilsd. Grytskog ble født i 1760 i Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne og døde i 1839 i Utigard Ørsal Todalen 79 år gammel.

Ingeborg giftet seg med Tørris Viason Ørsal, sønn av Via Tørriss. Ørsal og Gurå Olsd. Tørris ble født i 1757 i Utigard Ørsal Todalen og døde i 1843 i Utigard Ørsal Todalen 86 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygsla Utigard Ørsal i 1781.

Barn i dette ekteskapet var:

   67 K    i. Guri Tørrisd. Ørsal ble født i 1784 i Utigard Ørsal Todalen og døde i 1859 i Jostua Husby Todalen 75 år gammel.

Guri giftet seg med Steinar Jons. Husby, sønn av Jo Tores. Åsprong og Gjøa Steinarsd. Husby, i 1832. Steinar ble født i 1786 i Jostua Husby Todalen og døde i 1863 i Jostua Husby Todalen 77 år gammel. De var barnløse.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Skjøte på Jostua Husby 1812.

+ 68 K    ii. Ingeborg Tørrisd. Ørsal ble født i 1786 i Utigard Ørsal Todalen og døde i 1858 i Rønnan Stangvik 72 år gammel.

+ 69 M    iii. Nils Tørriss. Ørsal ble født i 1800 i Utigard Ørsal Todalen og døde i 1863 i Utigard Ørsal Todalen 63 år gammel.

+ 70 M    iv. Ola Tørriss. Ørsal ble født i 1802 i Utigard Ørsal Todalen og døde i Aspavollen Gjerstad Lykkjebygda.

37. Margrete Larsd. Steinberg ble født i 1747 i Oppistua Steinberg Kvanne og døde i 1785 i Oppigard Gjerstad Lykkjebygda Kvanne 38 år gammel.

Margrete giftet seg med Ola Anderss. Gjerstad. Ola ble født i 1753 i Oppigard Gjerstad Lykkjebygda Kvanne og døde i 1830 i Oppigard Gjerstad Lykkjebygda Kvanne 77 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Skjøte på Oppigard Gjerstad i 1778.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 71 K    i. Elisabet Olsd. Gjerstad ble født i 1779 i Oppigard Gjerstad Lykkjebygda Kvanne og døde i 1828 i Oppigard Gjerstad Lykkjebygda Kvanne 49 år gammel.

   72 M    ii. Anders Ols. Gjerstad ble født i 1782 i Oppigard Gjerstad Lykkjebygda Kvanne.

Anders giftet seg med Maret Eliasd. Melhus i 1811.

39. Dordi Larsd. Steinberg ble født i 1754 i Oppistua Steinberg Kvanne og døde i Ellevsetgeilen Eidet Surnadal.

Dordi giftet seg med Steinar Eivinds. Grønnes i 1786. Steinar ble født i 1754 i Grønnesberget Stangvik og døde i 1837 i Ellevsetgeilen Eidet Surnadal 83 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Skomakar. Bygsla Ellevsetgeilen på Lykkjeeidet.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 73 M    i. Isak Steinars. Ellevset ble født i 1786 i Ellevsetgeilen Eidet Surnadal og døde i 1851 i Øyagjeret Øyann Ranes Surnadal 65 år gammel.

+ 74 K    ii. Anne Steinarsd. Ellevset ble født i 1795 i Ellevsetgeilen Eidet Surnadal og døde i 1881 i Ellevsetgeilen Eidet Surnadal 86 år gammel.

42. Jo Johans. Haugen ble født i 1747 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne og døde i 1822 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne 75 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygsla Oppistua Haugen i 1769.

Jo giftet seg med Brit Bersveinsd. Brøske, datter av Bersvein Ols. Nordvik og Gjertrud Sjursd. Gulla. Brit ble født i 1749 i Nestua Brøske Stangvik.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 75 M    i. Johan Jons. Haugen ble født i 1776 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne og døde i 1849 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne 73 år gammel.

   76 K    ii. Anne Jonsd. Haugen ble født i 1778 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne.

Anne giftet seg med Gunnar Hanem i 1803. Gunnar ble født i Hanem Tingvoll.

   77 M    iii. Bersvein Jons. Haugen ble født i 1779 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne.

Bersvein giftet seg med Gullbjørg Arntsd. Innreiten i 1828.

+ 78 K    iv. Gjertrud Jonsd. Haugen ble født i 1786 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne og døde i 1856 i Melhus Kvanne 70 år gammel.

   79 M    v. Ola Jons. Haugen ble født i 1789 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne.

   80 K    vi. Brit Jonsd. Haugen ble født i 1792 i Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne.

Brit giftet seg med Nils Ols. Sæter i 1819. Nils ble født i Sæter Tingvoll.

47. Jo Larss. Melling ble født i 1758 i Melling Østbødalen Surnadal og døde i 1827 i Melling Østbødalen Surnadal 69 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Yrke: Bygsla Melling i 1786.

Jo giftet seg med Margrete Ingebrigtsd. Ellevset, datter av Ingebrigt Anderss. Ellevset og Kristi Olsd. Øye, i 1788. Margrete ble født i 1760 i Hitistua Ellevset Surnadal og døde i 1843 i Melling Østbødalen Surnadal 83 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 81 K    i. Maret Jonsd. Melling ble født i 1791 i Melling Østbødalen Surnadal.

   82 K    ii. Kristina Jonsd. Melling ble født i 1793 i Melling Østbødalen Surnadal og døde i Melling Østbødalen Surnadal.


Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 3 Nov 2016 med Legacy 8.0 fra Millennia