Kirker


Treff 1 til 17 av 17     » Se galleri    » Lysbildefremvisning

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Info   Linket til 
1
Alvundeid_kyrkje.jpg
Alvundeid_kyrkje.jpg
Ålvundeid kirke er en åttekantet kirke fra 1848 i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.Byggverket er i tre og har 230 plasser.
62.76584723, 8.53661946
 
2
Asskard kirke.jpg
Asskard kirke.jpg
Åsskard kirke er en langkirke fra 1876. Restaurert i 1960. Byggverket er i tre og har 250 plasser.
 
3
Eikesdal_kirke (1).jpg
Eikesdal_kirke (1).jpg
Eikesdal kirke, tidligere Eikesdal kapell, er en langkirke fra 1866 i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Romsdal prosti i Møre bispedømme.Byggverket er i tømmer og har 100 plasser.Det er kirkegård ved kirken.
 
4
Halsa-kirke-Halsa.JPG
Halsa-kirke-Halsa.JPG
Halsa kirke er bygd i 1724. Restaurert i 1960.

Byggverket er i tømmer og har 330 plasser
63.070809, 8.23942285
 
5
Hov_kirke_2013.jpg
Hov_kirke_2013.jpg
Hov kirke i Sunndal er en langkirke i nygotisk stil fra 1887.Byggverket er i tre og har 350 plasser (420 ifølge Rasmussens kirkeleksikon).Den forrige kirken på stedet blåste overende i 1885 av et kraftig vindkast, og den nye kirken fra 1887 ble bygget relativt lav og med lavt tårn av hensyn til de spesielle vindforholdene på Sunndalsøra
62.67272979, 8.56984087
 
6
ksendal_kirke.jpg
ksendal_kirke.jpg
Øksendal kirke er en langkirke i nygotisk stil fra 1894 i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke.

Byggverket er i tre og har 260 plasser.
 
7
Mo_kirke_2Surnadal.jpg
Mo_kirke_2Surnadal.jpg
Mo kirke, Surnadal ligger i Mo sokn i Indre Nordmøre prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1728. Kirken har y-plan og 205 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: Erik Jakobsen HoltenMo kirke er omtalt første gang i Reformsatsen av 1589.(Hans Hyldbakk trodde at det hadde stått en kirke på samme sted før, men ingen vet noe sikkert.)Det var opprinnelig en stavkirke og den ble trolig bygget først på 1500-tallet. Med reformasjonen ble forkynningen av Guds Ord det sentrale og prekestolen kom i sentrum. Den protestantiske gudstenesten med salmesang, bønn og lange prekener tok tid. Det ble bruk for benker til menigheten. Dermed måtte kirkene gjøres større. Bygningstekniske grunner satte grenser for bredden på hovedskipet. Løsningen ble sideskip. Derfor ble det bygget mange korskirker på 1600- og 1700-tallet. I tillegg fikk flere eldre langkirker påbygget kors. Det skjedde med Mo kirke i 1646, da den fikk en korsarm av tømmer- mot nord. Denne kirken ble revet i 1727 og en ny ble reist i 1728- den samme som står der i dag. Mo kirke er bygget i en variant av korskirkestilen hvor grunnplanen danner en Y.
 
8
Nesset_kirke (1).jpg
Nesset_kirke (1).jpg
Nesset kirke er kirke i kommunesenteret Eidsvåg i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Romsdal prosti i Møre bispedømme.Byggverket er fra 1878 og bygd som en langkirke i tre. Den har 250 sitteplasser.Kirkegården omtales som Eidsvåg kirkegård.
 
9
Oye_kyrkje (1).jpg
Oye_kyrkje (1).jpg
Øye kirke er en langkirke fra 1871.Byggverket er i tre og har 300 plasser.
62.98071426, 8.71864224
 
10
Ranes_kyrkje.jpg
Ranes_kyrkje.jpg
Ranes kirke er en langkirke fra 1868.Byggverket er i tre og har 420 plasser.
62.97605001, 8.77195835
 
11
Rindal_kyrkje_2012.jpg
Rindal_kyrkje_2012.jpg
Rindal kirke er en korskirke fra 1874.

Restaurert i 1935 og 1990.

Den 26. september 2014 ble kirken rammet av en brann i klokketårnet som ble raskt slukket.Byggverket er i tømmer og har 519 plasser.
63.05152039, 9.20982798
 
12
Sira-kirke-Nesset (1).jpg
Sira-kirke-Nesset (1).jpg
Sira kirke (også kalt Eresfjord kirke) er en åttekantet kirke fra 1869 i Eresfjord, Nesset kommune, Møre og Romsdal.Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Romsdal prosti i Møre bispedømme.Byggverket er i tre og har 307 sitteplasser.
 
13
Stangvik_kyrkje.jpg
Stangvik_kyrkje.jpg
Stangvik kyrkje er en langkirke fra 1896.Byggverket er i tre og har 570 plasser.
62.91704976, 8.4593762
 
14
Straumsnes_kirke.jpg
Straumsnes_kirke.jpg
Straumsnes kirke er en langkirke fra 1864 på Grimstadhøgda, i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.Straumsnes kirke er 250–270 m² og har litt over 300 sitteplasser.Byggverket er i tømmer. Et lynnedslag den 6. november 2006 gjorde stor skade på kirken. Kirken måtte restaureres og åpnet igjen julen 2006. 
15
Tingvoll_Kyrkje.jpg
Tingvoll_Kyrkje.jpg
Tingvoll kirke ligger på Tingvoll på Nordmøre. Den er en romansk stenkirke som ble bygget rundt 1180. Det nåværende interiøret stammer i hovedsak fra 1600-tallet. Kirken blir noen ganger referert til som Nordmørsdomen.Den er en del av Den norske kirke og er prostikirke i Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.I middelalderen var den trolig fylkeskirke for Nordmøre og ble reist på et gammelt tingsted. Kirken minner om en festning med 2 meter tykke murer med ganger og trapper. Bygget har romanske buer over dører og vinduer, også noen kløverbuer, mens korbuen har spiss bue. På korveggen er det runer hugget inn i marmoren blant annet med teksten: "Jeg hette Gunnar og gjorde dette hus". Runene antas å være fra slutten av 1100-tallet.
62.91191945, 8.18193336
 
16
Todalen_kyrkje.jpg
Todalen_kyrkje.jpg
Todalen kirke er en langkirke fra 1861.Byggverket er i tre og har 250 plasser.
62.81390279, 8.71636946
 
17
Vistdal-kirke-Nesset (1).jpg
Vistdal-kirke-Nesset (1).jpg
Vistdal kyrkje ligger i Vistdal sokn i Indre Romsdal prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1869. Kirken har langplan og 270 sitteplasser.

Arkitekt: J.W.Nordan/Andreas Hanset