Historier


Treff 1 til 50 av 52     » Kun miniatyrbilder

    1 2 Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn i nordvikslekta
Fra Wikipedia:
Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas «beste bønder» ble vanligvis utpekt som lensmann. Det var vanlig at han fikk del i bøtene som ble utskrevet uten at det var noe system i denne avlønningsmåten. Utover på 1600-tallet fikk lensmannen visse særretter. Det viktigste av disse privilegiene var skattefrihet for den gården lensmannen bodde på. I enkelte distrikter ble lensmannen fritatt for skyssplikt, og noen steder ble han også fritatt for å betale tiende. Lensmannen ble også sammen med en av sønnene sine fritatt for militærtjeneste. Utover på 1700-tallet ble det vanlig at lensmannen kunne kreve inn en avgift som godtgjørelse for vervet sitt, lensmannstollen. Denne tollen ble utliknet på bøndene i bygden. Fra først av var funksjonene til lensmannen hovedsakelig knyttet til rettsvesenet. Lensmannen innkalte til rettsmøter. Tok opp bevis, kunne sammenkalle ting og oppnevne lagretten, fange forbrytere og oppklare alle viktige saker i distriktet. Ved siden av å være rettsbetjent hjalp lensmannen fogden med innkreving av skatter. Lensmannen representerte politimyndigheten på stedet og måtte holde arrestlokale. Han deltok i skifteforretninger og holdt auksjoner på vegne av sorenskriveren, holdt utpantinger og andre utleggsforretninger.

Lensmennene på indre Nordmøre hadde nok en del samkvem med hverandre. Hans Hyldbakk skriv at disse slektene «hekk ihop som krongelriset» i og med at de gifta seg i hop med hverandre over flere generasjoner. Det er vanskelig å skaffa seg oversikt over slektskapet da dette foregikk i åra 1600 og 1700.

I «nordvikslekta» er brukarar på disse gardene nevnt som lensmenn: Halse gård Halsa, Oppistua Nordvik, Nistua Nordvik, Mo Kvanne, Oppistua Torvik, Utistua Mauset Surnadal, Utigard Honnstad Surnadal, Teigan Sogge Surnadal, Opdøl Sunndal, Hoås Sunndal, Henden Valsøyfjord, Todal Aure.

 
 
2
Brusproduksjon på Skei i Surnadal
Brusproduksjon på Skei i Surnadal
 
 
3
BukkenBruseBrusfabrikk.jpeg
BukkenBruseBrusfabrikk.jpeg
 
 
4
Båtbyggere i nordvikslekta
Folk som dreiv med båtbygging som arbeid eller attåtnæring.

Bruk disse nettadressene for mer informasjon om båtbyggere på Nordmøre:
http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#97

Eller "Kring ein fjord" av Bernt Bø:
http://www.nb.no/nbsok/nb/1dbe0ad4c0a698e1c8af107372fe12ca?index=1#67

Eller om Vaagland Båtbyggeri:
http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#113

Eller denne videoen om Bremsnes båtbyggeri:
https://www.tk.no/video/bremsnes-batbyggeri/v/1-113-7303241
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
5
Dagbok fra krigen i Nord-Norge i 1940
Dagbok fra krigen i Nord-Norge i 1940
På nøytralitetsvakt i Finnmark.
Fra kampene i Gratangen og i Vassdalen ved Bjerkvik.
 
 
6
Dyktige Søya-gutar i langrennsløypa på 1930-talet
Dyktige Søya-gutar i langrennsløypa på 1930-talet
 
 
7
Dyktige Søya-gutar med mange premier
Dyktige Søya-gutar med mange premier
Olaf L. Nordvik med mange premier 
 
8
Fjordskipper.png
Fjordskipper.png
En Fjordskipper fra Nordmøre 
 
9
Fram_i_isen_Mini.jpg
Fram_i_isen_Mini.jpg
Fra venstre: Anton Amundsen, Peder Leonard Hendriksen, Ivar Otto Irgens Mogstad, Henrik Greve Blessing, Otto Neumann Knoph Sverdrup på ski sammen med noen av hundene 
 
10
Første «store» fotballkampen på Bordholmen i Todalen i 1913
Første «store» fotballkampen på Bordholmen i Todalen i 1913
 
 
11
GammelKiste.jpg
GammelKiste.jpg
Kista antas å være kista til Dordi Larsd. Hoås som vart gift med Ola Gudmunds. Nordvik. Den står i Nistua på Nordvik. Årstalet er 1662. Siden det er to personer (brødre) med dette navnet, er det usikkert hvilken av de to Dordi ble gift med. Den ene ble gardmann i Gammelstua, den andre ble gardmann i Nistua 
 
12
Halvor_og_Ola_K.jpg
Halvor_og_Ola_K.jpg
Halvor og Ola K. på nøytralitetsvakt i Finnmark 
 
13
Hans_Hyldbakk_På_Sokkel.jpg
Hans Hyldbakk på sokkel
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
14
Henning_Sommerro.jpg
Henning Sommerro
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
15
Historie om valg av ektefeller i Nistua Nordvik og Bruset Todalen på 1800-tallet
Historie om valg av ektefeller i Nistua Nordvik og Bruset Todalen på 1800-tallet
 
 
16
Holten_Anders_bjørnejeger.jpg
Holten_Anders_bjørnejeger.jpg
Kjente bjørnejegere og bjørnehistorier.
Klikk på navnet for å lese om hver enkelt. 
 
17
Hopprenn_Silsetvatnet (1).jpg
Hopprenn_Silsetvatnet (1).jpg
Todalinger på tur med dampen til Silset-rennet i Batnfjord i 1918 
 
18
Idrettsutøvere i nordvikslekta
Kjente og ukjente idrettsutøvere i nordvikslekta
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
['Flere koblinger'] 
19
ir12.jpg
ir12.jpg
Soldater i Trønderbataljonen i 1940.
Klikk på aktuelt navn i lista til høyre for mer info om soldater med tilknytning til nordvikslekt.
Noen bilder: https://www.flickr.com/photos/29160242@N08/sets/72157624356063694/
 
['Flere koblinger'] 
20
ir12_Fane.jpg
ir12_Fane.jpg
Sør-Trøndelag Infanteriregiment nr.12 
 
21
Jupiter i Trondheim 1940.JPG
Jupiter i Trondheim 1940.JPG
På veg til Finnmark 
 
22
Kirkebyggere/Byggmestre
Kirkebyggere/Byggmestre
 
 
23
Krigsdeltakere i nordvikslekta.pdf
Krigsdeltakere i nordvikslekta.pdf
Viser liste over dei som på ulikt vis deltok i krigshandlinger i 1940 
 
24
Kråknes-vorpa.png
Kråknes-vorpa.png
 
 
25
Kvande & Nordvik_Jan.jpg
Fabrikkeier Jan Nordvik
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
26
LeifHalseOrdskifte
LeifHalseOrdskifte
 
 
27
Mannbjørnen_Minnestøtte.jpg
Mannbjørnen_Minnestøtte.jpg
Bjønnastøtta på Hauaskaret 
 
28
Mjølkespannkjøring på Nordvik og Todalen. 

Skrevet av Kristoffer Nordvik
Mjølkespannkjøring på Nordvik og Todalen. Skrevet av Kristoffer Nordvik
 
 
29
Moen_ingebrigt.jpg
«Minner frå 28. april 1940»
Historia er skrevet av Britt Grete Moen, datter av Ingebrigt L. Moen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
30
Motstandsarbeid på Smøla.
Skrevet av Emma Louise Røsand. 
Oldebarn til Gudrun og Oddmund Skomsøy
Motstandsarbeid på Smøla. Skrevet av Emma Louise Røsand. Oldebarn til Gudrun og Oddmund Skomsøy
 
 
31
NansensFramekspedisjon.jpg
NansensFramekspedisjon.jpg
Deltakerne på Fram-ekspedisjonen 
 
32
Nisja_Endre.jpg
Nisja_Endre.jpg
Endre Olaf Nisja deltok i krigen under invasjonen av Norge i 1940. Han var løytnant og troppsjef i et mitraljøsekompani i Landvernbataljonen i IR 11, som mobiliserte på Åndalsnes.
Om IR 11, se Wikipedia:
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/M%C3%B8re_infanteriregiment_nr_11_under_andre_verdenskrig

Endre skrev dagbok om krigsminnene sine fra denne tida, denne ble utgitt i "Aura Avis" i 1980.
 
 
33
Nordvik_Olaf_Premiebord (1).jpg
Nordvik_Olaf_Premiebord (1).jpg
Olaf L. Nordvik med mange premier 
 
34
Nåverdalen2.JPG
Nåverdalen2.JPG
Harde kamper ved Nåverdalen 1940 
 
35
Ola K Nordvik Krigsdeltaker.JPG
Ola K Nordvik Krigsdeltaker.JPG
Krigsdeltakerbevis 
 
36
RenaBruk.jpg
RenaBruk.jpg
Rena Bruk. Dampsag, høvleri og snekkeri på Frei

Nettside til Nordmøre Museum:
https://digitaltmuseum.no/021016569721/sjefen-i-midten-stor-arbeidsstokk-5-damer-til-a-sorge-for-mat-og-vask-arbeidsfolk/media?slide=0 
 
37
Rune_sydpol_portrett.jpg
Rune Gjeldnes på Sydpolen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
38
Saturnus i Svinvika.jpg
Saturnus i Svinvika.jpg
Dramaet med bombing og senkinga av D/S Saturnus i Svinvikbukta 28. april 1940 
 
39
Sjømenn i nordvikslekta
Sjømenn i nordvikslekta
Folk som dreiv sjøen på ymse vis. Som fisker eller frakting av fisk og anna 
['Flere koblinger'] 
40
Skomakarkiste.JPG
Skomakarkiste.JPG
Skomakarkiste antagelig fra Jostua Bele, Åsskard 
 
41
Skomsøy_Oddmund_Gudrun.jpg
Skomsøy_Oddmund_Gudrun.jpg
 
 
42
Svanhild_Drøpping.JPG
Svanhild_Drøpping.JPG
Svanhild med Drøpping i bakgrunnen 
 
43
Søyagutar_langrenn.jpg
Søyagutar_langrenn.jpg
 
 
44
Søya_langrenn (1).jpg
Søya_langrenn (1).jpg
Søya-gutar på 1930-talet 
 
45
Søya_langrenn (1).jpg
Søya_langrenn (1).jpg
 
 
46
Søya_langrenn.jpg
Søya_langrenn.jpg
 
 
47
Talgø_møbelfabrikk.jpg
Gammelfabrikken innst i Todalen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
48
Talgø_møbelfabrikk.jpg
Talgø_møbelfabrikk.jpg
 
 
49
Titranhavet-storm.jpg
Titranhavet-storm.jpg
Storm på Titranhavet i 2017 
 
50
Titranulykken natt til 14. oktober 1899
Titranulykken natt til 14. oktober 1899
 
 

    1 2 Neste»