Historier


Treff 1 til 27 av 27     » Kun miniatyrbilder

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn

Fra Wikipedia

Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas «beste bønder» ble vanligvis utpekt som lensmann.

Det var vanlig at han fikk del i bøtene som ble utskrevet uten at det var noe system i denne avlønningsmåten. Utover på 1600-tallet fikk lensmannen visse særretter. Det viktigste av disse privilegiene var skattefrihet for den gården lensmannen bodde på. I enkelte distrikter ble lensmannen fritatt for skyssplikt, og noen steder ble han også fritatt for å betale tiende. Lensmannen ble også sammen med en av sønnene sine fritatt for militærtjeneste. Utover på 1700-tallet ble det vanlig at lensmannen kunne kreve inn en avgift som godtgjørelse for vervet sitt, lensmannstollen. Denne tollen ble utliknet på bøndene i bygden.

Fra først av var funksjonene til lensmannen hovedsakelig knyttet til rettsvesenet. Lensmannen innkalte til rettsmøter. Tok opp bevis, kunne sammenkalle ting og oppnevne lagretten, fange forbrytere og oppklare alle viktige saker i distriktet.

Ved siden av å være rettsbetjent hjalp lensmannen fogden med innkreving av skatter. Lensmannen representerte politimyndigheten på stedet og måtte holde arrestlokale. Han deltok i skifteforretninger og holdt auksjoner på vegne av sorenskriveren, holdt utpantinger og andre utleggsforretninger.

Lensmennene på indre Nordmøre hadde nok en del samkvem med hverandre. Hans Hyldbakk skriv at disse slektene «hekk ihop som krongelriset» i og med at de gifta seg i hop med hverandre over flere generasjoner. Det er vanskelig å skaffa seg oversikt over slektskapet da dette foregikk i åra 1600 og 1700.

I «nordvikslekta» er brukarar på disse gardene nevnt som lensmenn:

Halse gård Halsa, Oppistua Nordvik, Nistua Nordvik, Mo Kvanne, Oppistua Torvik, Utistua Mauset Surnadal, Utigard Honnstad Surnadal,

Teigan Sogge Surnadal, Opdøl Sunndal, Hoås Sunndal, Henden Valsøyfjord, Todal Aure 
 
2
Brusproduksjon på Skei i Surnadal
Brusproduksjon på Skei i Surnadal
 
 
3
Båtbyggere i nordvikslekta
Båtbyggere i nordvikslekta

Folk som dreiv med båtbygging som arbeid eller attåtnæring.

Bruk disse nettadressene for mer informasjon om båtbyggere på Nordmøre:
http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#97
Eller "Kring ein fjord" av Bernt Bø:
http://www.nb.no/nbsok/nb/1dbe0ad4c0a698e1c8af107372fe12ca?index=1#67
Eller om Vaagland Båtbyggeri:
http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#113
Eller denne videoen om Bremsnes båtbyggeri:
https://www.tk.no/video/bremsnes-batbyggeri/v/1-113-7303241

(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
4
Dyktige Søya-gutar i langrennsløypa på 1930-talet
Dyktige Søya-gutar i langrennsløypa på 1930-talet
 
 
5
Dyktige Søya-gutar med mange premier
Dyktige Søya-gutar med mange premier
Olaf L. Nordvik med mange premier 
 
6
Første «store» fotballkampen på Bordholmen i Todalen i 1913
Første «store» fotballkampen på Bordholmen i Todalen i 1913
 
 
7
Halvor_og_Ola_K.jpg
Halvor_og_Ola_K.jpg
Halvor og Ola K. i Finnmark 
 
8
Historie om valg av ektefeller i Nistua Nordvik og Bruset Todalen på 1800-tallet
Historie om valg av ektefeller i Nistua Nordvik og Bruset Todalen på 1800-tallet
 
 
9
Idrettsutøvere i nordvikslekta.pdf
Kjente og ukjente idrettsutøvere i nordvikslekta
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
['Flere koblinger'] 
10
Jupiter i Trondheim 1940.JPG
Jupiter i Trondheim 1940.JPG
På veg til Finnmark 
 
11
Kirkebyggere/Byggmestre
Kirkebyggere/Byggmestre
 
 
12
Krigsdeltakere i nordvikslekta_2.pdf
Krigsdeltakere i nordvikslekta_2.pdf
Viser liste over dei som på ulikt vis deltok i krigshandlinger i 1940 
 
13
Kråknes-vorpa.png
Kråknes-vorpa.png
 
 
14
Mannbjørnen_Minnestøtte.jpg
Mannbjørnen_Minnestøtte.jpg
Bjønnastøtta på Hauaskaret 
 
15
Mjølkespannkjøring på Nordvik og Todalen. 

Skrevet av Kristoffer Nordvik
Mjølkespannkjøring på Nordvik og Todalen. Skrevet av Kristoffer Nordvik
 
 
16
Motstandsarbeid på Smøla.
Skrevet av Emma Louise Røsand. 
Oldebarn til Gudrun og Oddmund Skomsøy
Motstandsarbeid på Smøla. Skrevet av Emma Louise Røsand. Oldebarn til Gudrun og Oddmund Skomsøy
 
 
17
Nordvik_Olaf_Premiebord (1).jpg
Nordvik_Olaf_Premiebord (1).jpg
Olaf L. Nordvik med mange premier 
 
18
Ola K Nordvik Krigsdeltaker.JPG
Ola K Nordvik Krigsdeltaker.JPG
Krigsdeltakerbevis 
 
19
På nøytralitetsvakt i Finnmark, og krigshandlinger ved Gratangen i Nordland i 1940
På nøytralitetsvakt i Finnmark, og krigshandlinger ved Gratangen i Nordland i 1940
 
 
20
RenaBruk.jpg
RenaBruk.jpg
Rena Bruk. Dampsag, høvleri og snekkeri på Frei

Nettside til Nordmøre Museum:
https://digitaltmuseum.no/021016569721/sjefen-i-midten-stor-arbeidsstokk-5-damer-til-a-sorge-for-mat-og-vask-arbeidsfolk/media?slide=0 
 
21
Rune_sydpol_portrett.jpg
Rune Gjeldnes på Sydpolen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
22
Sjømenn i nordvikslekta
Sjømenn i nordvikslekta
Folk som dreiv sjøen på ymse vis. Som fisker eller frakting av fisk og anna 
['Flere koblinger'] 
23
Søya_langrenn (1).jpg
Søya_langrenn (1).jpg
Søya-gutar på 1930-talet 
 
24
Titranhavet-storm.jpg
Titranhavet-storm.jpg
Storm på Titranhavet i 2017 
 
25
Titranulykken natt til 14. oktober 1899
Titranulykken natt til 14. oktober 1899
 
 
26
Todalinger på tur med dampen til Silset-rennet i 1918
Todalinger på tur med dampen til Silset-rennet i 1918
Bilde av dei som var med på turen 
 
27
Todalinger på tur med dampen til Silset-rennet i 1918
Todalinger på tur med dampen til Silset-rennet i 1918