Alle media


Treff 1 til 50 av 501     » Se galleri

    1 2 3 4 5 ... 11» Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Info   Linket til 
1
02 Ordskifte.mp3
02 Ordskifte.mp3
Alf Ramsøy les "Ordskifte" skrevet av Leif Halse.

Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
 
2
09 Bastuba.mp3
09 Bastuba.mp3
Alf Ramsøy les "Bastuba" skrevet av Hans Hyldbakk.

Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
 
3
10 Polla-Karrainn.mp3
10 Polla-Karrainn.mp3
Alf Ramsøy les "Polla-Karrann" skrevet av Hans Hyldbakk.

Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
 
4
Aasbø_AndersOlss.JPG
Aasbø_AndersOlss.JPG
Anders Åsbø
Eier av original/Kilde: Magne Holten "Amerikafeber"
 
5
Aasbø_familie.JPG
Aasbø_familie.JPG
Familien Aasbø: Johan, Gudrun, Jon, Magnar
 
6
Aasbø_John_Nikoline.JPG
Aasbø_John_Nikoline.JPG
John og Nikoline Aasbø, Nedre Slettneset
 
7
Aasbø_John_Ruth.jpg
Aasbø_John_Ruth.jpg
Ruth og John Aasbø, Sjøleet
 
8
Aasbø_John_Sjøleet.JPG
Aasbø_John_Sjøleet.JPG
John og Gjertrud Aasbø, Sjøleet
 
9
Aasbø_Martinus.JPG
Aasbø_Martinus.JPG
Anders og Ingeborg, Knut, Martinus, Bjarne Aasbø
 
10
Aasbø_Olaus.JPG
Aasbø_Olaus.JPG
Olaus Åsbø
Eier av original/Kilde: Magne Holten "Amerikafeber"
 
11
Aasen_Ola.JPG
Aasen_Ola.JPG
 
12
Almberg_Halvor_Inga.jpg
Almberg_Halvor_Inga.jpg
Halvor og Inga Almberg. Almberg farm i Minnesota
 
13
Alvundeid_kyrkje.jpg
Alvundeid_kyrkje.jpg
Ålvundeid kirke er en åttekantet kirke fra 1848 i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.Byggverket er i tre og har 230 plasser.
62.76584723, 8.53661946
 
14
Amerikafolk.jpg
Amerikafolk.jpg
Nordvik-karer og Eisbygg (Eidet) i Amerika
Eier av original/Kilde: Leif Aalmo /Peder Mo jun.
 
15
Anders_Bruset_Dordi_Nordvik.jpeg
Anders_Bruset_Dordi_Nordvik.jpeg
 
16
Anders_K_Nordvik.jpeg
Anders_K_Nordvik.jpeg
 
17
Anders_N.jpg
Anders_N.jpg
 
18
Ane_H.jpg
Ane_H.jpg
 
19
Anna_N.jpg
Anna_N.jpg
 
20
Anna_Øye.jpg
Anna_Øye.jpg
 
21
Ansnes_Magnhild_Fam.jpg
Ansnes_Magnhild_Fam.jpg
Magnhild Ansnes Walseth med noen av barna
 
22
Arne Gjerstad.jpg
Arne Gjerstad.jpg
 
23
Asbjorg_N.jpg
Asbjorg_N.jpg
 
24
Asbø_Trygve_Ingeborg.jpg
Asbø_Trygve_Ingeborg.jpg
Trygve og Ingeborg Åsbø, Nedre Slettneset
 
25
Asskard kirke.jpg
Asskard kirke.jpg
Åsskard kirke er en langkirke fra 1876. Restaurert i 1960. Byggverket er i tre og har 250 plasser.
 
26
Baker_Susana_Hanson.jpeg
Baker_Susana_Hanson.jpeg
 
27
Bauta_Todalen kirke.jpg
Bauta_Todalen kirke.jpg
Minnebauta over krigsdeltakere fra Todalen
Eier av original/Kilde: Todalen.no
Dato: 17. mai 2018
 
28
Bele_Gurå
Bele_Gurå
Gurå Bele Svensli
 
29
Bergheim_Gudrun.JPG
Bergheim_Gudrun.JPG
 
30
Bergheim_Peder_Gjertrud.JPG
Bergheim_Peder_Gjertrud.JPG
Peder og Gjertrud Bergheim
 
31
Bergheim_Peder_Øverlandet.jpg
Bergheim_Peder_Øverlandet.jpg
 
32
Bjørnejegere_BersetogHeggem.jpg
Bjørnejegere_BersetogHeggem.jpg
Siste bjørnen som vart skoten i Surnadal i 1902
 
33
Blücher_beskytes.JPG
Blücher_beskytes.JPG
 
34
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn i nordvikslekta
Fra Wikipedia:

Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas «beste bønder» ble vanligvis utpekt som lensmann. Det var vanlig at han fikk del i bøtene som ble utskrevet uten at det var noe system i denne avlønningsmåten. Utover på 1600-tallet fikk lensmannen visse særretter. Det viktigste av disse privilegiene var skattefrihet for den gården lensmannen bodde på. I enkelte distrikter ble lensmannen fritatt for skyssplikt, og noen steder ble han også fritatt for å betale tiende. Lensmannen ble også sammen med en av sønnene sine fritatt for militærtjeneste. Utover på 1700-tallet ble det vanlig at lensmannen kunne kreve inn en avgift som godtgjørelse for vervet sitt, lensmannstollen. Denne tollen ble utliknet på bøndene i bygden. Fra først av var funksjonene til lensmannen hovedsakelig knyttet til rettsvesenet. Lensmannen innkalte til rettsmøter. Tok opp bevis, kunne sammenkalle ting og oppnevne lagretten, fange forbrytere og oppklare alle viktige saker i distriktet. Ved siden av å være rettsbetjent hjalp lensmannen fogden med innkreving av skatter. Lensmannen representerte politimyndigheten på stedet og måtte holde arrestlokale. Han deltok i skifteforretninger og holdt auksjoner på vegne av sorenskriveren, holdt utpantinger og andre utleggsforretninger.Lensmennene på indre Nordmøre hadde nok en del samkvem med hverandre. Hans Hyldbakk skriv at disse slektene «hekk ihop som krongelriset» i og med at de gifta seg i hop med hverandre over flere generasjoner. Det er vanskelig å skaffa seg oversikt over slektskapet da dette foregikk i åra 1600 og 1700.I «nordvikslekta» er brukarar på disse gardene nevnt som lensmenn: Halse gård Halsa, Oppistua Nordvik, Nistua Nordvik, Mo Kvanne, Oppistua Torvik, Utistua Mauset Surnadal, Utigard Honnstad Surnadal, Teigan Sogge Surnadal, Opdøl Sunndal, Hoås Sunndal, Henden Valsøyfjord, Todal Aure, Flemma Tingvoll (Gjemnes). 
35
Brev Rannei 8.jpg
Brev Rannei 8.jpg
Amerikabrev fra Rannei del 8
Eier av original/Kilde: Peder Mo jun.
 
36
Brev Rannei.jpg
Brev Rannei.jpg
Amerikabrev fra Rannei Øye i 1911
Eier av original/Kilde: Peder Mo jun.
 
37
Brit Hjellnes.jpg
Brit Hjellnes.jpg
 
38
Brit_K_Nordvik_Heggset.jpg
Brit_K_Nordvik_Heggset.jpg
Brit og søstra Synnøve Nordvik
 
39
Bruseth_Christian_Fam.JPG
Bruseth_Christian_Fam.JPG
Christen Bruseth m/familie
 
40
Bruseth_Fredrik_arbeidsfolk.jpg
Bruseth_Fredrik_arbeidsfolk.jpg
«Gullkongen fra Stangvik»Fredrik Christens. Bruseth f. 1867 i Austigard Stangvik var blant de mer heldige utvandrerne.Han reiste han til Amerika i 1888 og dreiv som gullgraver i elva Eldorado Creek. Her var det han fekk seg et stykke å drive gullgraving på, og her gjorde han flere gullfunn. Han åtte og var medeier i flere gruver og hadde en betydelig arbeidsstokk.

Alt sommeren 1897 var han en rik mann. På en og samme dag, den 19. juli 1898 leverte han 118,6 kilo gull for raffinering. Oppgjøret for dette var ca. 350 000 kroner.

Han kom heim til Stangvik i 1899 som den rikaste mannen i heimbygda.

Han bygde seg da nye storslåtte hus i Stangvik. I 1900 kjøpte han Sluppen gard ved Trondheim.

I 1906 kjøpte han dampbåten «Yukon» og dreiv havfiske.

Han gav også økonomisk tilskudd til ymse foretak som bygging av nytt forsamlingshus i Stangvik, nytt orgel til Stangvik kirke og til Todalen kirke. Han støtta også nordpolferden til Roald Amundsen med 2000 kr.

 
41
Bruseth_Fridthjof.JPG
Bruseth_Fridthjof.JPG
Fridthjof og Odlaug Bruset
 
42
Bruseth_Frode.JPG
Bruseth_Frode.JPG
Frode Arves. Bruset
 
43
Brusproduksjon på Skei
Brusproduksjon på Skei
 
44
Brusproduksjon på Skei
Brusproduksjon på Skei
 
45
Båtbyggere i nordvikslekta
Folk som dreiv med båtbygging som arbeid eller attåtnæring.Bruk disse nettadressene for mer informasjon om båtbyggere på Nordmøre:

http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#97Eller "Kring ein fjord" av Bernt Bø:

http://www.nb.no/nbsok/nb/1dbe0ad4c0a698e1c8af107372fe12ca?index=1#67Eller om Vaagland Båtbyggeri:

http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#113Eller denne videoen om Bremsnes båtbyggeri:

https://www.tk.no/video/bremsnes-batbyggeri/v/1-113-7303241
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.)
 
46
Bøe_Gunnar.jpg
Bøe_Gunnar.jpg
Minnestøtte ved Åsskard kyrkje.

Gav livet sitt for fedrelandet i slaget ved Gratangen 25. april 1940
 
47
Bøifot_Gravsted.JPG
Bøifot_Gravsted.JPG
 
48
Bøifot_Gravsted2.JPG
Bøifot_Gravsted2.JPG
Solveig Ingeborg Engeskar Bøifot
 
49
CIMG0833.jpg
CIMG0833.jpg
Ola Polden i gammelsmia i Åsbøhagen
Dato: 2007
 
50
CIMG0837.jpg
CIMG0837.jpg
Ola Polden i gammelsmia i Åsbøhagen. Ved borrmaskina
Dato: 2007
 

    1 2 3 4 5 ... 11» Neste»