Alle media


Treff 1 til 50 av 429     » Se galleri

    1 2 3 4 5 ... Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
02 Ordskifte.mp3
Alf Ramsøy les "Ordskifte" skrevet av Leif Halse.
Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.)
 
2
09 Bastuba.mp3
Alf Ramsøy les "Bastuba" skrevet av Hans Hyldbakk.
Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.)
 
3
10 Polla-Karrainn.mp3
Alf Ramsøy les "Polla-Karrann" skrevet av Hans Hyldbakk.
Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.)
 
4
Aasbø_familie.JPG
Aasbø_familie.JPG
Familien Aasbø: Johan, Gudrun, Jon, Magnar
 
5
Aasbø_John_Nikoline.JPG
Aasbø_John_Nikoline.JPG
John og Nikoline Aasbø, Nedre Slettneset
 
6
Aasbø_John_Ruth.jpg
Aasbø_John_Ruth.jpg
Ruth og John Aasbø, Sjøleet
 
7
Aasbø_John_Sjøleet.JPG
Aasbø_John_Sjøleet.JPG
John og Gjertrud Aasbø, Sjøleet
 
8
Aasbø_Martinus.JPG
Aasbø_Martinus.JPG
Anders og Ingeborg, Knut, Martinus, Bjarne Aasbø
 
9
Aasen_Ola.JPG
Aasen_Ola.JPG
 
10
Almberg_Halvor_Inga.jpg
Almberg_Halvor_Inga.jpg
Halvor og Inga Almberg. Almberg farm i Minnesota
 
11
Alvundeid_kyrkje.jpg
Alvundeid_kyrkje.jpg
Ålvundeid kirke er en åttekantet kirke fra 1848 i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.

Byggverket er i tre og har 230 plasser.
 
12
Amerikafolk.jpg
Amerikafolk.jpg
Nordvik-karer og Eisbygg (Eidet) i Amerika
 
13
Anders_Bruset_Dordi_Nordvik.jpeg
Anders_Bruset_Dordi_Nordvik.jpeg
 
14
Anders_K_Nordvik.jpeg
Anders_K_Nordvik.jpeg
 
15
Anders_N.jpg
Anders_N.jpg
 
16
Ane_H.jpg
Ane_H.jpg
 
17
Anna_N.jpg
Anna_N.jpg
 
18
Anna_Øye.jpg
Anna_Øye.jpg
 
19
Arne Gjerstad.jpg
Arne Gjerstad.jpg
 
20
Asbjorg_N.jpg
Asbjorg_N.jpg
 
21
Asbø_Trygve_Ingeborg.jpg
Asbø_Trygve_Ingeborg.jpg
Trygve og Ingeborg Åsbø, Nedre Slettneset
 
22
Asskard kirke.jpg
Asskard kirke.jpg
Åsskard kirke er en langkirke fra 1876. Restaurert i 1960. Byggverket er i tre og har 250 plasser.
 
23
Baker_Susana_Hanson.jpeg
Baker_Susana_Hanson.jpeg
 
24
Bauta_Todalen kirke.jpg
Bauta_Todalen kirke.jpg
Minnebauta over krigsdeltakere fra Todalen
 
25
Bergheim_Gudrun.JPG
Bergheim_Gudrun.JPG
 
26
Bergheim_Peder_Gjertrud.JPG
Bergheim_Peder_Gjertrud.JPG
Peder og Gjertrud Bergheim
 
27
Bergheim_Peder_Øverlandet.jpg
Bergheim_Peder_Øverlandet.jpg
 
28
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn i nordvikslekta
Fra Wikipedia:
Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas «beste bønder» ble vanligvis utpekt som lensmann. Det var vanlig at han fikk del i bøtene som ble utskrevet uten at det var noe system i denne avlønningsmåten. Utover på 1600-tallet fikk lensmannen visse særretter. Det viktigste av disse privilegiene var skattefrihet for den gården lensmannen bodde på. I enkelte distrikter ble lensmannen fritatt for skyssplikt, og noen steder ble han også fritatt for å betale tiende. Lensmannen ble også sammen med en av sønnene sine fritatt for militærtjeneste. Utover på 1700-tallet ble det vanlig at lensmannen kunne kreve inn en avgift som godtgjørelse for vervet sitt, lensmannstollen. Denne tollen ble utliknet på bøndene i bygden. Fra først av var funksjonene til lensmannen hovedsakelig knyttet til rettsvesenet. Lensmannen innkalte til rettsmøter. Tok opp bevis, kunne sammenkalle ting og oppnevne lagretten, fange forbrytere og oppklare alle viktige saker i distriktet. Ved siden av å være rettsbetjent hjalp lensmannen fogden med innkreving av skatter. Lensmannen representerte politimyndigheten på stedet og måtte holde arrestlokale. Han deltok i skifteforretninger og holdt auksjoner på vegne av sorenskriveren, holdt utpantinger og andre utleggsforretninger.

Lensmennene på indre Nordmøre hadde nok en del samkvem med hverandre. Hans Hyldbakk skriv at disse slektene «hekk ihop som krongelriset» i og med at de gifta seg i hop med hverandre over flere generasjoner. Det er vanskelig å skaffa seg oversikt over slektskapet da dette foregikk i åra 1600 og 1700.

I «nordvikslekta» er brukarar på disse gardene nevnt som lensmenn: Halse gård Halsa, Oppistua Nordvik, Nistua Nordvik, Mo Kvanne, Oppistua Torvik, Utistua Mauset Surnadal, Utigard Honnstad Surnadal, Teigan Sogge Surnadal, Opdøl Sunndal, Hoås Sunndal, Henden Valsøyfjord, Todal Aure.

 
29
Brev Rannei 8.jpg
Brev Rannei 8.jpg
Amerikabrev fra Rannei del 8
 
30
Brev Rannei.jpg
Brev Rannei.jpg
Amerikabrev fra Rannei Øye i 1911
 
31
Brit Hjellnes.jpg
Brit Hjellnes.jpg
 
32
Brit_K_Nordvik_Heggset.jpg
Brit_K_Nordvik_Heggset.jpg
Brit og søstra Synnøve Nordvik
 
33
Bruseth_Christian_Fam.JPG
Bruseth_Christian_Fam.JPG
Christen Bruseth m/familie
 
34
Bruseth_Fredrik_arbeidsfolk.jpg
Bruseth_Fredrik_arbeidsfolk.jpg
«Gullkongen fra Stangvik»

Fredrik Christens. Bruseth f. 1867 i Austigard Stangvik var blant de mer heldige utvandrerne.

Han reiste han til Amerika i 1888 og dreiv som gullgraver i elva Eldorado Creek. Her var det han fekk seg et stykke å drive gullgraving på, og her gjorde han flere gullfunn. Han åtte og var medeier i flere gruver og hadde en betydelig arbeidsstokk.
Alt sommeren 1897 var han en rik mann. På en og samme dag, den 19. juli 1898 leverte han 118,6 kilo gull for raffinering. Oppgjøret for dette var ca. 350 000 kroner.
Han kom heim til Stangvik i 1899 som den rikaste mannen i heimbygda.
Han bygde seg da nye storslåtte hus i Stangvik. I 1900 kjøpte han Sluppen gard ved Trondheim.
I 1906 kjøpte han dampbåten «Yukon» og dreiv havfiske.
Han gav også økonomisk tilskudd til ymse foretak som bygging av nytt forsamlingshus i Stangvik, nytt orgel til Stangvik kirke og til Todalen kirke. Han støtta også nordpolferden til Roald Amundsen med 2000 kr.
 
35
Bruseth_Fridthjof.JPG
Bruseth_Fridthjof.JPG
Fridthjof og Odlaug Bruset
 
36
Bruseth_Frode.JPG
Bruseth_Frode.JPG
Frode Arves. Bruset
 
37
Brusproduksjon på Skei
Brusproduksjon på Skei
 
38
Brusproduksjon på Skei
Brusproduksjon på Skei
 
39
Båtbyggere i nordvikslekta
Folk som dreiv med båtbygging som arbeid eller attåtnæring.

Bruk disse nettadressene for mer informasjon om båtbyggere på Nordmøre:
http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#97

Eller "Kring ein fjord" av Bernt Bø:
http://www.nb.no/nbsok/nb/1dbe0ad4c0a698e1c8af107372fe12ca?index=1#67

Eller om Vaagland Båtbyggeri:
http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#113

Eller denne videoen om Bremsnes båtbyggeri:
https://www.tk.no/video/bremsnes-batbyggeri/v/1-113-7303241
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.)
 
40
Bøe_Gunnar.jpg
Bøe_Gunnar.jpg
Minnestøtte ved Åsskard kyrkje.
Gav livet sitt for fedrelandet i slaget ved Gratangen 25. april 1940
 
41
Bøifot_Gravsted.JPG
Bøifot_Gravsted.JPG
 
42
Bøifot_Gravsted2.JPG
Bøifot_Gravsted2.JPG
Solveig Ingeborg Engeskar Bøifot
 
43
CIMG0833.jpg
CIMG0833.jpg
Ola Polden i gammelsmia i Åsbøhagen
 
44
CIMG0837.jpg
CIMG0837.jpg
Ola Polden i gammelsmia i Åsbøhagen. Ved borrmaskina
 
45
CIMG0838.JPG
CIMG0838.JPG
Dreibenken i gammelsmia i Åsbøhagen
 
46
CIMG0839.JPG
CIMG0839.JPG
Tekst på klokka: Støpt av Ola T. Polden
 
47
CIMG0840.JPG
CIMG0840.JPG
Samling av den senere produksjonen
 
48
CIMG0881.JPG
CIMG0881.JPG
 
49
CIMG0893.JPG
CIMG0893.JPG
Tekniske opplysninger for Svanhild
 
50
Dagbok fra krigen i Nord-Norge i 1940
Dagbok fra krigen i Nord-Norge i 1940
På nøytralitetsvakt i Finnmark.
Fra kampene i Gratangen og i Vassdalen ved Bjerkvik.
 

    1 2 3 4 5 ... Neste»