Alle media


Treff 1 til 50 av 263     » Kun miniatyrbilder

    1 2 3 4 5 ... Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
'Svanhild' på besøk på Nordvik
"Svanhild" på besøk på Nordvik
 
 
2
02 Ordskifte.mp3
Alf Ramsøy les "Ordskifte" skrevet av Leif Halse.
Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
3
09 Bastuba.mp3
Alf Ramsøy les "Bastuba" skrevet av Hans Hyldbakk.
Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
4
10 Polla-Karrainn.mp3
Alf Ramsøy les "Polla-Karrann" skrevet av Hans Hyldbakk.
Fra CD "Ordskifte" laga av Jostein Ansnes og Steinar Larsen
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
5
Aasbø_familie.JPG
Aasbø_familie.JPG
Familien Aasbø: Johan, Gudrun, Jon, Magnar 
 
6
Aasbø_John_Nikoline.JPG
Aasbø_John_Nikoline.JPG
John og Nikoline Aasbø, Nedre Slettneset 
 
7
Aasbø_John_Sjøleet.JPG
Aasbø_John_Sjøleet.JPG
John og Gjertrud Aasbø, Sjøleet 
 
8
Aasbø_Martinus.JPG
Aasbø_Martinus.JPG
Anders og Ingeborg, Knut, Martinus, Bjarne Aasbø 
 
9
Aasen_Ola.JPG
Aasen_Ola.JPG
 
 
10
Alvundeid_kyrkje.jpg
Alvundeid_kyrkje.jpg
Ålvundeid kirke er en åttekantet kirke fra 1848 i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.

Byggverket er i tre og har 230 plasser. 
 
11
Asskard kirke.jpg
Asskard kirke.jpg
Åsskard kirke er en langkirke fra 1876. Restaurert i 1960. Byggverket er i tre og har 250 plasser. 
 
12
Bauta_Todalen kirke.jpg
Bauta_Todalen kirke.jpg
Minnebauta over krigsdeltakere fra Todalen 
 
13
Bergheim_Peder_Gjertrud.JPG
Bergheim_Peder_Gjertrud.JPG
Peder og Gjertrud Bergheim 
 
14
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn

Fra Wikipedia

Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas «beste bønder» ble vanligvis utpekt som lensmann.

Det var vanlig at han fikk del i bøtene som ble utskrevet uten at det var noe system i denne avlønningsmåten. Utover på 1600-tallet fikk lensmannen visse særretter. Det viktigste av disse privilegiene var skattefrihet for den gården lensmannen bodde på. I enkelte distrikter ble lensmannen fritatt for skyssplikt, og noen steder ble han også fritatt for å betale tiende. Lensmannen ble også sammen med en av sønnene sine fritatt for militærtjeneste. Utover på 1700-tallet ble det vanlig at lensmannen kunne kreve inn en avgift som godtgjørelse for vervet sitt, lensmannstollen. Denne tollen ble utliknet på bøndene i bygden.

Fra først av var funksjonene til lensmannen hovedsakelig knyttet til rettsvesenet. Lensmannen innkalte til rettsmøter. Tok opp bevis, kunne sammenkalle ting og oppnevne lagretten, fange forbrytere og oppklare alle viktige saker i distriktet.

Ved siden av å være rettsbetjent hjalp lensmannen fogden med innkreving av skatter. Lensmannen representerte politimyndigheten på stedet og måtte holde arrestlokale. Han deltok i skifteforretninger og holdt auksjoner på vegne av sorenskriveren, holdt utpantinger og andre utleggsforretninger.

Lensmennene på indre Nordmøre hadde nok en del samkvem med hverandre. Hans Hyldbakk skriv at disse slektene «hekk ihop som krongelriset» i og med at de gifta seg i hop med hverandre over flere generasjoner. Det er vanskelig å skaffa seg oversikt over slektskapet da dette foregikk i åra 1600 og 1700.

I «nordvikslekta» er brukarar på disse gardene nevnt som lensmenn:

Halse gård Halsa, Oppistua Nordvik, Nistua Nordvik, Mo Kvanne, Oppistua Torvik, Utistua Mauset Surnadal, Utigard Honnstad Surnadal,

Teigan Sogge Surnadal, Opdøl Sunndal, Hoås Sunndal, Henden Valsøyfjord, Todal Aure 
 
15
Bruseth_Christian_Fam.JPG
Bruseth_Christian_Fam.JPG
Christen Bruseth m/familie 
 
16
Bruseth_Fridthjof.JPG
Bruseth_Fridthjof.JPG
Fridthjof og Odlaug Bruset 
 
17
Bruseth_Frode.JPG
Bruseth_Frode.JPG
Frode Arves. Bruset 
 
18
Brusproduksjon på Skei i Surnadal
Brusproduksjon på Skei i Surnadal
 
 
19
Båtbyggere i nordvikslekta
Båtbyggere i nordvikslekta

Folk som dreiv med båtbygging som arbeid eller attåtnæring.

Bruk disse nettadressene for mer informasjon om båtbyggere på Nordmøre:
http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#97
Eller "Kring ein fjord" av Bernt Bø:
http://www.nb.no/nbsok/nb/1dbe0ad4c0a698e1c8af107372fe12ca?index=1#67
Eller om Vaagland Båtbyggeri:
http://www.nb.no/nbsok/nb/22d9fdeb6c3c8599c6d5d8683364a3c5?index=44#113
Eller denne videoen om Bremsnes båtbyggeri:
https://www.tk.no/video/bremsnes-batbyggeri/v/1-113-7303241

(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
20
Bøifot_Gravsted.JPG
Bøifot_Gravsted.JPG
 
 
21
CIMG0833.jpg
CIMG0833.jpg
Ola Polden i gammelsmia i Åsbøhagen 
 
22
CIMG0837.jpg
CIMG0837.jpg
Ola Polden i gammelsmia i Åsbøhagen. Ved borrmaskina 
 
23
CIMG0838.JPG
CIMG0838.JPG
Dreibenken i gammelsmia i Åsbøhagen 
 
24
CIMG0839.JPG
CIMG0839.JPG
Tekst på klokka: Støpt av Ola T. Polden 
 
25
CIMG0840.JPG
CIMG0840.JPG
Samling av den senere produksjonen 
 
26
CIMG0881.JPG
CIMG0881.JPG
Svanhild på vei til Nordvik 
 
27
CIMG0893.JPG
CIMG0893.JPG
Tekniske opplysninger for Svanhild 
 
28
Drøpping_Gudmund_Ingeborg.JPG
Drøpping_Gudmund_Ingeborg.JPG
Gudmund og Ingeborg Drøpping, Nestua Drøpping 
 
29
Drøpping_Hans_fam.jpg
Drøpping_Hans_fam.jpg
Hans Drøpping med fam, Kleven, Koksvik, Tingvoll 
 
30
Drøpping_Knut_Gurå.JPG
Drøpping_Knut_Gurå.JPG
Knut og Gurå Drøpping, Oppistua Drøpping 
 
31
Drøpping_Magnus_Arna.JPG
Drøpping_Magnus_Arna.JPG
Magnus og Arna Drøpping, Kristiansund 
 
32
Drøpping_Nils_Eldbjørg.JPG
Drøpping_Nils_Eldbjørg.JPG
Nils og Eldbjørg Drøpping, Nestua Drøpping 
 
33
Drøpping_Olaus_Gudrun.jpg
Drøpping_Olaus_Gudrun.jpg
Olaus og Gudrun Drøpping, Øvre Kobbskjæret 
 
34
Drøpping_Ola_Inge (1).JPG
Drøpping_Ola_Inge (1).JPG
Ola Inge Drøpping, Oppistua Drøpping 
 
35
Drøpping_Ola_Mali.JPG
Drøpping_Ola_Mali.JPG
Ola og Mali Drøpping, Oppistua Drøpping 
 
36
Dyktige Søya-gutar i langrennsløypa på 1930-talet
Dyktige Søya-gutar i langrennsløypa på 1930-talet
 
 
37
Dyktige Søya-gutar med mange premier
Dyktige Søya-gutar med mange premier
Olaf L. Nordvik med mange premier 
 
38
Eidsli_Sverre.JPG
Eidsli_Sverre.JPG
Gunnvor Sæter og Sverre Eidsli 
 
39
Eikesdal_kirke (1).jpg
Eikesdal_kirke (1).jpg
Eikesdal kirke, tidligere Eikesdal kapell, er en langkirke fra 1866 i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Romsdal prosti i Møre bispedømme.

Byggverket er i tømmer og har 100 plasser.

Det er kirkegård ved kirken. 
 
40
Fjordskipper.png
Fjordskipper.png
En Fjordskipper fra Nordmøre 
 
41
Floystad_Anton_Kristine_Lars.jpg
Floystad_Anton_Kristine_Lars.jpg
Anton og Kristine Fløystad, Sponås, Tingvoll
Lars Fløystad 
 
42
Fram_i_isen_Mini.jpg
Fram_i_isen_Mini.jpg
Fra venstre: Anton Amundsen, Peder Leonard Hendriksen, Ivar Otto Irgens Mogstad, Henrik Greve Blessing, Otto Neumann Knoph Sverdrup på ski sammen med noen av hundene 
 
43
Fugelsøy_Gudmund.JPG
Fugelsøy_Gudmund.JPG
Gudmund Fugelsøy 
 
44
Fugelsøy_Gudmund_Ingeborg.JPG
Fugelsøy_Gudmund_Ingeborg.JPG
Gudmund og Ingeborg Fugelsøy 
 
45
Første «store» fotballkampen på Bordholmen i Todalen i 1913
Første «store» fotballkampen på Bordholmen i Todalen i 1913
 
 
46
GammelKiste.jpg
GammelKiste.jpg
Kista antas å være kista til Dordi Larsd. Hoås som vart gift med Ola Gudmunds. Nordvik. Den står i Nistua på Nordvik. Årstalet er 1662. Siden det er to personer (brødre) med dette navnet, er det usikkert hvilken av de to Dordi ble gift med. Den ene ble gardmann i Gammelstua, den andre ble gardmann i Nistua 
 
47
Gjeldnes_Anders.JPG
Gjeldnes_Anders.JPG
Anders Gjeldnes Frå Kvalvåg 
 
48
Gjeldnes_Anders_Ingeborg.JPG
Gjeldnes_Anders_Ingeborg.JPG
Anders og Ingeborg Gjeldnes, Fargarstuå Stangvik 
 
49
Gjeldnes_Anders_skipper.JPG
Gjeldnes_Anders_skipper.JPG
Anders Gjeldnes Frå Surnadalsøra 
 
50
Gjeldnes_Eirik_Marit.JPG
Gjeldnes_Eirik_Marit.JPG
Eirik og Marit Gjeldnes, Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne 
 

    1 2 3 4 5 ... Neste»