Hva er nytt? (siste 30 dagene)


Nytt fra Aure og Hemne

Flere etterkommere fra Honnstad i Surnadal/Rindal

Registreringer på Veidholmen

Registreringer fra Vinje. (Hofset, Bjerknes og Hovde)

Registrering av flere fra Rindal og Meldal

Registreringer av flere etterkommere fra Nordvik i Sunndal

Reistreringer i Aspa, Meisingset og Flemma. Etterkommere av Gjertrud Larsd. Henden, Halsa

Noen korrigeringer som følge av endringer av ektefelle til Dordi Hoås f. 1634 gjift til Gammelstua Nordvik. Opplysninger fra Tor Ålbu

Etterkommere av utvandrede rindalinger. Hentet fra boka "Utvandringen fra Rindal til Amerika" skrevet av Tor Ålbu

Nye etterkommere av Ivar Tørriss. Holmeide f. 1818 i Bortistua Holmeide, Tingvoll. Mange fra Meisalstranda/Nesset (totalt 474 personer registrert)

Bilder

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Krognes_Laksevorpe.jpg
Krognes_Laksevorpe.jpg
Kråknes laksevorpe 
  3 Apr 2020

Historier

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Mannbjørnen_Minnestøtte.jpg
Mannbjørnen_Minnestøtte.jpg
Bjønnastøtta på Hauaskaret 
  8 Apr 2020
Kråknes-vorpa.png
Kråknes-vorpa.png
 
  3 Apr 2020
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn

Fra Wikipedia

Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas «beste bønder» ble vanligvis utpekt som lensmann.

Det var vanlig at han fikk del i bøtene som ble utskrevet uten at det var noe system i denne avlønningsmåten. Utover på 1600-tallet fikk lensmannen visse særretter. Det viktigste av disse privilegiene var skattefrihet for den gården lensmannen bodde på. I enkelte distrikter ble lensmannen fritatt for skyssplikt, og noen steder ble han også fritatt for å betale tiende. Lensmannen ble også sammen med en av sønnene sine fritatt for militærtjeneste. Utover på 1700-tallet ble det vanlig at lensmannen kunne kreve inn en avgift som godtgjørelse for vervet sitt, lensmannstollen. Denne tollen ble utliknet på bøndene i bygden.

Fra først av var funksjonene til lensmannen hovedsakelig knyttet til rettsvesenet. Lensmannen innkalte til rettsmøter. Tok opp bevis, kunne sammenkalle ting og oppnevne lagretten, fange forbrytere og oppklare alle viktige saker i distriktet.

Ved siden av å være rettsbetjent hjalp lensmannen fogden med innkreving av skatter. Lensmannen representerte politimyndigheten på stedet og måtte holde arrestlokale. Han deltok i skifteforretninger og holdt auksjoner på vegne av sorenskriveren, holdt utpantinger og andre utleggsforretninger.

Lensmennene på indre Nordmøre hadde nok en del samkvem med hverandre. Hans Hyldbakk skriv at disse slektene «hekk ihop som krongelriset» i og med at de gifta seg i hop med hverandre over flere generasjoner. Det er vanskelig å skaffa seg oversikt over slektskapet da dette foregikk i åra 1600 og 1700.

I «nordvikslekta» er brukarar på disse gardene nevnt som lensmenn:

Halse gård Halsa, Oppistua Nordvik, Nistua Nordvik, Mo Kvanne, Oppistua Torvik, Utistua Mauset Surnadal, Utigard Honnstad Surnadal,

Teigan Sogge Surnadal, Opdøl Sunndal, Hoås Sunndal, Henden Valsøyfjord, Todal Aure 
  18 Mar 2020

Personer

 ID   Etternavn, Fornavn   Født/Døpt   Lokasjon   Sist endret 
I100743 
Anne Kathrine 
   8 Apr 2020
I30244 
Kåresd. Øyen Wenche 
   8 Apr 2020
I30241 
Ols. Øyen Kåre 
f. 30 Jan 1943  Brubakken Øya Todalen  8 Apr 2020
I100742 
Eva Karine 
   8 Apr 2020
I100740 
Kåre 
   8 Apr 2020
I100741 
Sivert 
   8 Apr 2020
I55024 
Magnars. Toven Jan Dagfinn 
   8 Apr 2020
I55025 
Magnarsd. Toven Anne Britt 
   8 Apr 2020
I100739 
Magnarsd. Toven Reidun May 
f.   Tovråa Toven Nesset  8 Apr 2020
I55021 
Johns. Toven Magnar Johan 
f. 22 Apr 1935  Tovråa Toven Nesset  8 Apr 2020
I100738 
Arnt Ivar 
   8 Apr 2020
I100737 
Stig 
   8 Apr 2020
I27323 
Karlsd. Simensen Hilde 
   8 Apr 2020
I27324 
Karlsd. Simensen Karin 
   8 Apr 2020
I27322 
Simensen Karl Erik 
f. 5 Jul 1950  Lillehammer Oppland  8 Apr 2020
I22068 
Olsd. Solli Inga Marie 
f. 27 Feb 1925  Trøbakken Bele Åsskard  8 Apr 2020
I38585 
Forberg Bjørg 
f. 17 Feb 1940  Heimstad Nedre Sæter Surnadal  8 Apr 2020
I38577 
Fredriks. Møkkelgård Peder 
f. 18 Jan 1936  Utigard Møkkelgard Rindal  8 Apr 2020
I38573 
Pedersd. Grøset Josefine 
f. 1 Feb 1910  Austistua Grøset Rindal  8 Apr 2020
I38572 
Nilss. Møkkelgard Fredrik 
f. 19 Jul 1903  Utigard Møkkelgard Rindal  8 Apr 2020
I38570 
Fredriks. Møkkelgård Nils 
f. 19 Apr 1876  Utigard Møkkelgard Rindal  8 Apr 2020
I38571 
Toresd. Hestnes Oline 
f. 26 Feb 1877   8 Apr 2020
I100736 
Morten 
   8 Apr 2020
I100734 
Sverresd. Hatle Anna 
f.   Gulla Surnadal  8 Apr 2020
I29582 
Sverresd. Hatle Eli 
   8 Apr 2020
I14168 
Arnesd. Skrøvset Randi 
f. 21 Mar 1941  Oppistua Gulla Surnadal  8 Apr 2020
I100731 
Marianne 
   8 Apr 2020
I100732 
Meriam 
   8 Apr 2020
I100733 
Stein Inge 
   8 Apr 2020
I100728 
Jarls. Teilgård Arne 
   8 Apr 2020

Familier
                              
 ID   Fars ID   Fars navn   Mors ID   Mors navn   Gift   Sist endret 
 F69743 
 I100743  Anne Kathrine  I30244  Kåresd. Øyen Wenche    8 Apr 2020
 F69740 
 I100740  Kåre  I100739  Magnarsd. Toven Reidun May    8 Apr 2020
 F69741 
 I100741  Sivert  I55025  Magnarsd. Toven Anne Britt    8 Apr 2020
 F69742 
 I55024  Magnars. Toven Jan Dagfinn  I100742  Eva Karine    8 Apr 2020
 F69738 
 I100737  Stig  I27323  Karlsd. Simensen Hilde    8 Apr 2020
 F69739 
 I100738  Arnt Ivar  I27324  Karlsd. Simensen Karin    8 Apr 2020
 F69737 
 I100736  Morten  I100734  Sverresd. Hatle Anna    8 Apr 2020
 F69736 
 I100733  Stein Inge  I100730  Jarlsd. Teilgård Tone    8 Apr 2020
 F69734 
 I100728  Jarls. Teilgård Arne  I100731  Marianne    8 Apr 2020
 F69735 
 I100729  Jarls. Teilgård Kåre  I100732  Meriam    8 Apr 2020
 F69733 
 I100727  Arnts. Grønnes Einar  I3249  Olsd. (Grønnes) Ane    8 Apr 2020
 F1095 
 I3246  Ols. Bruset Fredrik  I3249  Olsd. (Grønnes) Ane    8 Apr 2020
 F69732 
 I100726  Ols. Grønnes Benjamin  I100721  Nilsd. Maret  1777  8 Apr 2020
 F69731 
 I100720  Ols. (Trodal) Knut  I100722  Ukjent    8 Apr 2020
 F1097 
 I3251  Fredriks. Grønnes Einar  I3252  Henriksd. Hakstad Ingrid    8 Apr 2020
 F55070 
 I55083  Larss. Engdal Nils (Terry)  I55094  Larson Hazel    8 Apr 2020
 F69730 
 I100720  Ols. (Trodal) Knut  I100721  Nilsd. Maret    6 Apr 2020
 F69729 
 I100718  Peders. Folldal Tølløv  I100719  Mikkelsd. Kirkholt Ingeborg    6 Apr 2020
 F20 
 I193  Larsson Hals Johan  I194  Andersd. Halset Margrete    6 Apr 2020
 F69728 
 I100716  Langeland Jostein Øygeir  I4712  Olsd. Reinset Dagrun  1957  6 Apr 2020
 F1755 
 I4726  Magnuss. Mæhle Ola  I4711  Olsd. Reinset Ruth Marie    6 Apr 2020
 F1752 
 I4707  Ols. Reinset Reidar  I4723  Riisnes Jenny Ovidia  1947  6 Apr 2020
 F378 
 I2904  Anderss. Todalshaug Åke  I2903  Toresd. Polden Ruth  1950  5 Apr 2020
 F800 
 I2039  Larss. Sæter Arnt  I2020  Sivertsd. Aarnes Ildrid    5 Apr 2020
 F801 
 I2019  Siverts. Aarnes Sigurd  I2035  Stormo Ellen    5 Apr 2020
 F804 
 I2026  Selnes Johan  I2016  Sivertsd. Aarnes Solvor    5 Apr 2020
 F69727 
 I100704  Johans. Todalshaug Torstein  I100705  Dahl Juliane Marie  16 Mai 1810  4 Apr 2020
 F69726 
 I100702  Peder  I100698  Eriksd. Sjøflot Eli    4 Apr 2020
 F69725 
 I100700  Eriks. Sjøflot Lars  I100701  Knutsd. Hakstad Maria  1810  4 Apr 2020
 F537 
 I1179  Mortens. Kvendset Anders        4 Apr 2020