Hva er nytt? (siste 30 dagene)


Nytt fra Aure og Hemne

Flere etterkommere fra Honnstad i Surnadal/Rindal

Registreringer på Veidholmen

Registreringer fra Vinje. (Hofset, Bjerknes og Hovde)

Registrering av flere fra Rindal og Meldal

Registreringer av flere etterkommere fra Nordvik i Sunndal

Reistreringer i Aspa, Meisingset og Flemma. Etterkommere av Gjertrud Larsd. Henden, Halsa

Noen korrigeringer som følge av endringer av ektefelle til Dordi Hoås f. 1634 gjift til Gammelstua Nordvik. Opplysninger fra Tor Ålbu

Etterkommere av utvandrede rindalinger. Hentet fra boka "Utvandringen fra Rindal til Amerika" skrevet av Tor Ålbu

Nye etterkommere av Ivar Tørriss. Holmeide f. 1818 i Bortistua Holmeide, Tingvoll. Mange fra Meisalstranda/Nesset (totalt 474 personer registrert)

Bilder

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Krognes_Laksevorpe.jpg
Krognes_Laksevorpe.jpg
Kråknes laksevorpe 
  3 Apr 2020

Historier

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Kråknes-vorpa.png
Kråknes-vorpa.png
 
  3 Apr 2020
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn i nordvikslekta
Bondelensmenn

Fra Wikipedia

Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas «beste bønder» ble vanligvis utpekt som lensmann.

Det var vanlig at han fikk del i bøtene som ble utskrevet uten at det var noe system i denne avlønningsmåten. Utover på 1600-tallet fikk lensmannen visse særretter. Det viktigste av disse privilegiene var skattefrihet for den gården lensmannen bodde på. I enkelte distrikter ble lensmannen fritatt for skyssplikt, og noen steder ble han også fritatt for å betale tiende. Lensmannen ble også sammen med en av sønnene sine fritatt for militærtjeneste. Utover på 1700-tallet ble det vanlig at lensmannen kunne kreve inn en avgift som godtgjørelse for vervet sitt, lensmannstollen. Denne tollen ble utliknet på bøndene i bygden.

Fra først av var funksjonene til lensmannen hovedsakelig knyttet til rettsvesenet. Lensmannen innkalte til rettsmøter. Tok opp bevis, kunne sammenkalle ting og oppnevne lagretten, fange forbrytere og oppklare alle viktige saker i distriktet.

Ved siden av å være rettsbetjent hjalp lensmannen fogden med innkreving av skatter. Lensmannen representerte politimyndigheten på stedet og måtte holde arrestlokale. Han deltok i skifteforretninger og holdt auksjoner på vegne av sorenskriveren, holdt utpantinger og andre utleggsforretninger.

Lensmennene på indre Nordmøre hadde nok en del samkvem med hverandre. Hans Hyldbakk skriv at disse slektene «hekk ihop som krongelriset» i og med at de gifta seg i hop med hverandre over flere generasjoner. Det er vanskelig å skaffa seg oversikt over slektskapet da dette foregikk i åra 1600 og 1700.

I «nordvikslekta» er brukarar på disse gardene nevnt som lensmenn:

Halse gård Halsa, Oppistua Nordvik, Nistua Nordvik, Mo Kvanne, Oppistua Torvik, Utistua Mauset Surnadal, Utigard Honnstad Surnadal,

Teigan Sogge Surnadal, Opdøl Sunndal, Hoås Sunndal, Henden Valsøyfjord, Todal Aure 
  18 Mar 2020

Personer

 ID   Etternavn, Fornavn   Født/Døpt   Lokasjon   Sist endret 
I100656 
Ols. Enge Ola 
f.   Engetrøa Enge, Valsøyfjord  3 Apr 2020
I100661 
Pedersd. Årnes Randi 
f. 1793  Kjergroneset Årnes Surnadal  3 Apr 2020
I100664 
Ingebrigts. Bævre Johannes 
f. 1795   3 Apr 2020
I100662 
Olsd. Årnes Marta 
f. 1827  Kjergroneset Årnes Surnadal  3 Apr 2020
I100663 
Peders. Ivar 
f. 1813  Lesja, Oppland  3 Apr 2020
I100666 
Ivars. Sjøfot Peder 
f. Ca 1845  Marta-Geilen Sjøflot, Surnadal  3 Apr 2020
I100665 
Johannesd. Årnes Maria 
f. 1820  Kjergroneset Årnes Surnadal  3 Apr 2020
I9515 
Peders. Årnes Ola 
f. 1790  Austigard Årnes, Surnadal  3 Apr 2020
I100659 
Jonsd. Bæverfjord Synnøve 
f. 1828  Repilhaugen Bæverfjord, Åsskard  3 Apr 2020
I65626 
Olsd. Bæverfjord Ane 
f. 1861  Repilhaugen Bæverfjord, Åsskard  3 Apr 2020
I100658 
Ols. Heggem Peder 
f. 1756  Austistua Heggem Bøfjorden Åsskard  3 Apr 2020
I100657 
Pedersd. Aarnes Maria 
f. 1757  Randistua Årnes Surnadal  3 Apr 2020
I9535 
Pedersd. Kjergroneset Rannei 
f. 1798  Kjergroneset Årnes Surnadal  3 Apr 2020
I64234 
Pedersd. Årnes Maria 
f. 1788  Kjergroneset Årnes Surnadal  3 Apr 2020
I1214 
Ols. Aarnes Peder 
f.   Austigard Årnes, Surnadal  3 Apr 2020
I1215 
Arntsd. Sjøflot Maria 
f. 1721  Austigard Sjøflott Surnadal  3 Apr 2020
I7416 
Privat 
   3 Apr 2020
I6197 
Larsd. Årnes Randi 
f.   Årnes, Surnadal  3 Apr 2020
I6196 
Einars. Aarnes Ola 
f. 1661  Austigard Årnes, Surnadal  3 Apr 2020
I7934 
Einarsd. Aarnes Maret 
f.   Austigard Årnes, Surnadal  3 Apr 2020
I7933 
Knuts. Torvik Ola 
f. 1655  Oppistua Torvik Surnadal  3 Apr 2020
I65932 
Kristens. Reinset Ola 
f. 1815  Reinset Ålvundfjord  3 Apr 2020
I65727 
Kristens. Reinset Anders 
f. 1817  Reinset Ålvundfjord  3 Apr 2020
I65732 
Anderss. Åkvik Fredrik 
f. 1858  Indre Slettet Aakvik, Halsa  3 Apr 2020
I65927 
Ols. Reinset Kristen 
f. 1789  Reinset Ålvundfjord  3 Apr 2020
I65930 
Andersd. Børset Gurå 
f. 1793  Austistua Valset Ålvundeid  3 Apr 2020
I65937 
Olsd. Reinset Maret 
   3 Apr 2020
I100634 
Ellings. Mulvik Kristen 
f. 1657  Mulvik, Ålvundfjord  3 Apr 2020
I65926 
Kristens. Reinset Kristen 
f. 1752  Reinset Ålvundfjord  3 Apr 2020
I7839 
Kristens. Reinset Ola 
f. 1767  Reinset Ålvundfjord  3 Apr 2020

Familier
                              
 ID   Fars ID   Fars navn   Mors ID   Mors navn   Gift   Sist endret 
 F69708 
 I100664  Ingebrigts. Bævre Johannes  I100661  Pedersd. Årnes Randi    3 Apr 2020
 F69707 
 I100663  Peders. Ivar  I100662  Olsd. Årnes Marta  1848  3 Apr 2020
 F69706 
 I9515  Peders. Årnes Ola  I100661  Pedersd. Årnes Randi    3 Apr 2020
 F3578 
 I9515  Peders. Årnes Ola  I9516  Toresd. Solem Ingrid  1845  3 Apr 2020
 F69704 
 I9515  Peders. Årnes Ola  I100659  Jonsd. Bæverfjord Synnøve    3 Apr 2020
 F69703 
 I100658  Ols. Heggem Peder  I100657  Pedersd. Aarnes Maria  1787  3 Apr 2020
 F55070 
 I55083  Larss. Engdal Nils (Terry)  I55094  Larson Hazel    3 Apr 2020
 F1010 
 I1214  Ols. Aarnes Peder  I1215  Arntsd. Sjøflot Maria    3 Apr 2020
 F2238 
 I6196  Einars. Aarnes Ola  I6197  Larsd. Årnes Randi    3 Apr 2020
 F2977 
 I7933  Knuts. Torvik Ola  I7934  Einarsd. Aarnes Maret    3 Apr 2020
 F69702 
 I100655  Hallset Einar  I100652  Eisteinsd. Settemsdal Mildrid    2 Apr 2020
 F69701 
 I100650  Settemsdal Eistein  I100649  Einarsd. Aarnes    2 Apr 2020
 F69700 
 I100647  Peders. Aarnes Ola  I100648  Andersd. Brøske Mari    2 Apr 2020
 F69699 
 I100646  Arnts. Aarnes Peder        2 Apr 2020
 F69698 
 I100645  Bårds. Aarnes Arnt        2 Apr 2020
 F69697 
 I100644  Einars. Aarnes Bård        2 Apr 2020
 F69696 
 I100642  Bårds. Aarnes Steinar        2 Apr 2020
 F69695 
 I100640  Peder  I100639  Kristensd. Reinset Mali    2 Apr 2020
 F69694 
 I100634  Ellings. Mulvik Kristen  I100638  Olsd. Ingeborg    2 Apr 2020
 F69693 
 I100636  Anderss. Nastad Erik  I100635  Ellingsd. Mulvik Mari    2 Apr 2020
 F69692 
 I100632  Wold Erik  I100633  Case Beverly Ann    1 Apr 2020
 F69691 
 I100631  Ols. Wold John  I100630  Kristiansen Eldbjørg  9 Feb 1957  1 Apr 2020
 F69690 
 I100629  Mørk Kristiansen Emil Angel  I100564  Halvorsd. Haukvik Hanna Marie    1 Apr 2020
 F69689 
 I100625  Olivers. Opsal Tor Ola  I100626  Strøm Ann Irene    1 Apr 2020
 F69688 
 I100572  Ols. Opsal Oliver Marius  I100624  Juul Ruth    1 Apr 2020
 F69687 
 I100622  Ruud Haakon  I100617  Kristiansd. Staurset Anna Marit    1 Apr 2020
 F69686 
 I100619  Nymo Jan  I100617  Kristiansd. Staurset Anna Marit    1 Apr 2020
 F69685 
 I100616  Ols. Staurset Kristian  I100571  Olsd. Opsal Agnes    1 Apr 2020
 F69684 
 I100612  Kurts. Staurset Willi  I100613  Lindhjem Gerd-Anne    1 Apr 2020
 F69683 
 I100611  Heise Kurt Willy  I100571  Olsd. Opsal Agnes    1 Apr 2020