Bygdeboka for Åsgard Hans Hyldbakk.Kildeinformasjon